Regd No. 250015/077/078    Email: [email protected]

Why SBCB Group

Why SBCB Group

सम्बृद्ध  अभियान किन ?

आम नेपाली समुदायलाई हालको चरम पूजिबादी प्रतिष्पर्धा एवं आकस्मिक दैबि प्रकोपको कारण बजारबाट बिस्थापन हुनबाट वचाई दिर्घकाल सम्म जो जहां जे गरिरहेका छन् त्यसलाई साझा

Chairman

Yam Malla

Message from Chairman


   नेपालको व्यापर व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्रलाई नियाल्नेहो भने चाहे त्यो दुग्ध तथा मासु उत्पादनको लागी पालिने पशु

Featured Project Partner Companies

We have joined from all cities of Nepal much more various sector companies for the business co-operative.

SBCB Apps Available on: